menu

Henrik Lassen Kiær

Pangsjonist, Skuespill


Storkors av Den Gyldne Kat fra 1953
Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1923
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1921Gjengerfaringer

Teatersjef (undefined) i 1922
Teatersjef (undefined) i 1921

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Cassa Rossa (UKA-29)
Skuespiller i Bing Bang (UKA-1925)
Skuespiller i Charivari (UKA-1923)
Forfatter i Rah-ta-tah (UKA-1921)
Skuespiller i Jazz (UKA-1919)