menu

Cassa Rossa

av Forfatterkollegiet


UKA-29

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

overskrift: Cassa Rossa (UKA 1929)

skildring: Første revy i Studentersamfundet på Elgeseter

[http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1925_bing_bang_program_ocr.pdf] [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1925_bing_bang_program_ocr.pdf]Last ned visehefte (1,3 MB). [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1929_cassa_rossa_program_ocr.pdf]Fra [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1925_bing_bang_program_ocr.pdf]Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år : Studentersamfundet i Trondhjem har aldri rådet over så mange talentfulle studenterskuespillere som aukkurat på tiden da det flyttet over i dett nyt huset. Når dertil kommer at de nu fikk en scene som i visse retninger var teknisk fullkommen, hadde man lov til å vente sig det overordentlige. På den annen side var det jo også dem som mente at det typiske amatørteater, som jo studenterteatret er, passet bedre og hadde bedre «luft» i gamle Cirkus. Hvorom allting er - den første store forestilling i det nye hus, studenterrevyen 1929 «Cassa Rossa», opkalt efter den nye ildrøde bygning, blev noe av en skuffelse. Riktignok ydet Hans Stormoen, Tit Kjær, Fredrik Barth, Frode Rinnan, Harald Skagen, Arne Dessen, Clarence Vedeler m. fl. ypperlige enkeltprestasjoner, revyenvar godt laget med mange gode viser - men allikevel, den var ikke hel. Teatret hadde ennu ikke løsrevet sig fra Cirkus, heller ikke forstått fullt ut å bruke den nye scenen med sine mange tekniske muligheter. Revyen måtte opføres mange ganger før den fikk sin endelige form, og man savnet i det hele tatt en fast instruksjon som kunde sveise sammen de mange glimrende enkeltheter og luke vekk det mindre gode. - I likhet med «Bing-Bang» var det innlagt en film, men uten tilknytning til revyen for øvrig. Det var en typisk «Ranheim-turné»-affære, og selvsagt med lyd og tale - bak teppet. Av de mange gode viser er det især en som lever, festsangen: «Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry!» Fra [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1925_bing_bang_program_ocr.pdf]Studenter i den gamle stad [index.asp?vis=SIT%201910-60]: Den første revy i det nye hus kom allerede høsten 1929, umiddelbart efter innvielsen, med «Cassa-Rossa». Den ble en påtagelig skuffelse. Samfundsteateret savnet instruksjon og fast ledelse, og det store nye tekniske apparatet med alle dets finesser var ikke utnyttet. Teatersjef var Fredrik Barth, og han var improvisasjonens mester, men ikke det planmessige arbeides mann. Tross de mange helt glimrende enkeltheter rydde hele revyen fra hverandre. Men fra denne revy har vi en rekke av de virkelig «store» viser: «Nu klinger igjennem den Gamle Stad», «Alle søte Trondhjemspiker», «Alexander og Margido» og «Min far var en venn av den russiske Tsar», men selv dette kunne ikke redde «Cassa-Rossa», som ga underskudd.

Medvirkende
Bilder
Opptak
Numre