menu

Marius Haaverstad

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2016

Produksjonserfaringer

KUPer (DotCom) i KUP (V2017)
Skuespiller ("Niklas") i Under terapi (H2016)
Skuespiller ("Sønnens partner") i Skal vi samme vei? (V2016)
Skuespiller ("Malermesteren") i En maler kommer sjelden alene (V2016)