menu

Eli-Annik Jensen Bernstein

SIT


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1989
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1987


Tatt opp: 1984

Gjengerfaringer

Arkivar (Vår) i 1990
Teatersjef i 1988
Nestleder i 1986
Medlem av Kunstnerisk råd i 1984

Produksjonserfaringer