menu

SIT i 1988

Styret

Teatersjef:
Eli-Annik Jensen Bernstein
Nestleder:
Anne Aune
Økonomisjef:
Kari Lønvik
Kunstnerisk ansvarlig:
Beate Styri
Hybelsjef:
Reidun Wilhelmsen
Styremedlem:
Åse Renolen

Produksjoner

Cabaret (1988) (høst)
Diverse B-nummer (høst)
Immatrikuleringsmøte (høst)
Tema88-Smyger´n (høst)
Hexkunstnerisk (kvinner og teknologi) (vår)
"Kaffe og Vaffel ", "En innflytters vise" (vår)
Kjære Anett, 8. mars - festmøte (vår)
Rasisme (vår)
Schuberts siste serenade (vår)
"Smyger´n" (vår)