menu

Kari Lønvik

SIT


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1991
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1987Gjengerfaringer

Økonomisjef i 1988
Økonomisjef i 1985

Produksjonserfaringer