menu

Eivind Myklebust Lindseth

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2013

Erfaringer

Idrettsoppkvinne i 2015
Kulissebygger i Peer! (H2014)
Kulissebygger i Dickie Dick Dickens (V2014)
Kulissebygger i Teater Serriøst (UKA-13)
Kulissebygger i KUP (V2013)