menu

Siri Nansen Jemtland

SIT


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1957
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1955Gjengerfaringer

Teatersjef i 1957

Produksjonserfaringer

Forfatter (Teatersjef) , skuespiller og revysjef i Krussedull (UKA-57)
Forfatter og skuespiller i Vau-de-ville (UKA-55)
Skuespiller i Gustibus (UKA-53)
Skuespiller i Apollo fra Bellac (V1953)