menu

Hans Mathiesen

SIT


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1957Produksjonserfaringer

Skuespiller i Krussedull (UKA-57)
Skuespiller i Vau-de-ville (UKA-55)