menu

Erling Haugsand

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2012

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i The Shape of Things (H2012)
Kulissebygger i KUP (V2012)
Scenearbeider i Imiti (UKA-11)