menu

Tore Bye

Pangsjonist, Skuespill


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1971


Tatt opp: 1968

Gjengerfaringer

Teatersjef i 1970

Produksjonserfaringer