menu

Kristin Wold

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 1999

Produksjonserfaringer

Forfatter (leder) i Glasur (UKA 2003) (UKA-03)
Skuespiller i Paradoks (UKA-01)
Rekvisitør i Til lykke med dagen (V2001)
Billettansvarlig i Den gyldne katt - jubileumsrevy (H2000)
Skuespiller i Tre syke søstre (V2000)
Skuespiller i Madonna Makaber (UKA-99)
Skuespiller i ISFIT 99 (1999)
Skuespiller i SIT-Impro (1999)