menu

Ine-Susanne Methlie

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2016

Produksjonserfaringer

Skuespiller (Fru Tepan) i Frokost i det grønne (V2017)
Skuespiller ("Siv") i Under terapi (H2016)
Skuespiller ("Venn 2") i Skal vi samme vei? (V2016)
KUPer i KUP (V2016)