menu

Kristofer Grønskag

Pangsjonist, Kulisse


Ridder av Den Gyldne Kat fra 2011


Tatt opp: 2007

Gjengerfaringer

Kunstnerisk ansvarlig i 2008

Produksjonserfaringer

Forfatter i Bokslepp (H2010)
Dramaturg i Faust og reklamekabareten (V2010)
Regissør i Disney-Killer (ISFiT-09)
Regissør (assistent) i KNAKK (H2008)
Regissør (assistent) i Lilleskogen (V2008)
Regissør (assistent) og forfatter i Pelle, Pia og fargegitaren (UKA-07)
Kulissebygger i KUP (V2007)
Forfatter i En annen manns død (UKA-05)