menu

Håkon Helliesen

Pangsjonist, Kulisse




Tatt opp: 2001

Gjengerfaringer

Rekvisittansvarlig og webgjengis i 2002

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Tut & kjør (V2002)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Paradoks (UKA-01)
Kulissebygger i ISFiT (ISFiT-01)
Skuespiller i MØK (2001)