menu

Alexander Grødum Vetnes

Regi

Produksjonserfaringer

Kulissebygger (konsulent) i SPRÆKK! (UKA-23)
Kulissebygger (konsulent) i Razzmatazz (UKA-21)
Kulissebygger (konsulent) i Vivillé (UKA-19)
Kulissebygger (konsulent) i Ta-De-Du! (UKA-17)
Kulissebygger (konsulent) i LURIFAX (UKA-15)
Teknisk inspisient i Jubalong (UKA-13)
Lystekniker i The Shape of Things (H2012)