menu

Karlson fra reinholdsverket (Gjengangere)

fra Gjengangere (1980)

![](img/gjengangere.jpg)Opptak fra jubileumsrevyen Gjengangere, 1980.
Nummeret er fra UKA 1957, [Krussedull](index.asp?produksjon=1957_krussedull).

Framført av Torfinn Carlsen.

Neste nummer:
[ **Blokkens ansikt**](index.asp?lyd=Blokkens ansikt \(Gjengangere\))

****