menu

Holberg-monolog

fra Tempora (UKA-39)

![](uka/1939_tempora.jpg)Nyinnspilling med Edvard Welle-Strand fra 1967, han
sto også på scenen i Tempora.