menu

Tempora

av Forfatterkollegiet


UKA-39

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

overskrift: Tempora (UKA 1939)

Last ned visehefte (5,0 MB). [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1939_tempora_program_ocr.pdf]Lydopptak (nyinnspillinger fra 1967): Drikkevise (La det gå som det vil) [index.asp?lyd=Drikkevise (La det gå som det vil)]Duett [index.asp?lyd=Duett]Gerd og Ottos vise [index.asp?lyd=Gerd og Ottos vise] (med Mette Kindt og Finn Andvik) Holberg-monolog [index.asp?lyd=Holberg-monolog] (med Edvard Welle-Strand) Fra Studenter i den gamle stad [index.asp?vis=SIT%201910-60]: I 1939 kom «Tempora», også en god revy, med vilje og hensikt. Her var igjen siktepunktet tydelig - det var de uhyggelige fremtidsperspektiver som den internasjonale situasjon rullet opp for oss. Igjen vendte studentene seg i indignasjon mot opprustning, raseforfølgelse og mot folkeforføreisen. Revyen hadde en scene som foregikk år 10039 f. Kr. med vakkert scenebilde og med en diskusjon mellom Hitler og Stalin i stenalderen, som sluttet i en han efter sin vandring gjennom tid og sted velger å gå tilbake til sin sokkel på Karl Johan med ordene: Inntil verden atter er blitt sunn og ren kan det være godt å ha et hjerte gjort av sten. Også i slutningsvisens refreng lå det et program: Tempora: Fra tid til tid, fra dag til dag skal åndens våpen løftes som vårt skjold mot misbruk og vold. Vi har tro på at vår ungdoms sunne blod skal gi en bedre tid å overta i Tempora. Feinsilber hadde satt revyen treffsikkert iscene, og de kvinnelige studenter fikk gjennom Mette Kindt og Pusa Lefring en strålende rehabilitering. De behersket parodiens vanskelige kunst. Også de mannlige, Edvard Welle-Strand, Finn Andvig og Kalle Kolstad må nevnes. Revyen, som var virkelig god, fikk ikke noen ubetinget god presse, tross de fortreffelige enkeltheter. Det er ikke betydningsløst å merke seg at en student i «Under Dusken» fant den for belemret av «teoretiske vittigheten» og efterlyste gjøglet og den befriende latter. «Er vi begynt å ta oss så alvorlig at vi ikke kan tillate oss en god latter ?»spør han.

Medvirkende
Regissør:
Louis Feinsilber

Forfatterkollegiet:
Sverre Bjerkmann
Ragnvald Graff
Louis Feinsilber
Jan Lie-Nilsen
Gustav Heber
Egil Welhaven Strand

Komponist:
Ragnvald Graff

Skuespillere:
Mette Kindt
Kalle Kolstad
Finn Andvig
Elsa Pusa Lefring
Egil Reksten
Edvard Welle-Strand

Bilder
Opptak
Numre