menu

Åpningssang

fra Go-A-Head (UKA-45)

![](uka/1945_go-a-head.jpg)Nyinnspilling fra 1967. Melodi Hans Bangstad.

Fra [Studenter i den gamle stad](index.asp?vis=SIT%201910-60): Alle de i
Trondheim boende ingeniører og arkitekter stilte seg til disposisjon for Uka.
Premieren fant sted 10. november 1945. Og da fallskjermstudentene i
åpningsscenen løsnet beltet på reglementsmessig måte (instruert av engelske
militære) og ut mot en overbefolket Samfundssal slynget sitt: Go-a-head! Go-a-
head! [...] da slo takknemlighet opp mot disse teatergutta som når Samfundet i
en vanskelig situasjon kaller på dem, gjør det umulige mulig. Det var
gjenreisning!

GO-A-HEAD. GO-A-HEAD
Det er valgsproget i vår revy:
Sett i gang alle mann,
la oss vise vi kan
få vår verden helt normal på ny.
GO-A-HEAD GO-A-HEAD
Riv og rusk og pirk i all elendighet,
slik som vi gjør det her
med litt hipp til en og hver.
GO-A-HEAD, Ja, GO-A-HEAD

GO-A-HEAD. GO-A-HEAD
er refrenget de 3 store har.
Kom de hit fikk de se
hvordan slikt no´ bør skje.
De kom etter i vårt fotefar.
GO-A-HEAD. GO-A-HEAD
synger folk, men de gjør slett ingenting.
Men vi viser dem nå
rette veien de skal gå.
GO-A-HEAD, Ja, GO-A-HEAD

GO-A-HEAD. GO-A-HEAD
Reis vårt land helt på fote igjen.
Alle mann tar et tak
for den herlige sak,
som skal samle både by og grend.
GO-A-HEAD. GO-A-HEAD
Spar deg aldri, ta et tak, ja så det svir,
for et krafttak må til
skal vi oppnå det vi vil.
GO-A-HEAD, Ja GO-A-HEAD!