menu

Duett på Baklandet

fra Domino (UKA-49)

![](uka/1949_domino.jpg)Nyinnspilliing fra 1967. Melodi: Per Hjort Albertsen.

1\. Jeg er trøtt, jeg vil hjem.

2\. Du er støtt
en av dem
som har det med å miste piffen!

1\. Å, hold opp med sånt vrøvl!

2\. Ikke sitt der og snøvl,
men se å få lått fart i biffen!

1\. Morgenstund er full i munn.

2\. Ser du månen - god og rund!

1\. Den gule osten er jeg lei a´.

2\. Hei, kan du si meg hvor det blei a´
den stjernen som nyss seilte
over halve himmelkuplens hvelv?

1\. Nei, i mitt eget kuppelhue har jeg nok av stjerner selv.

Arie:

2\. Knapt jeg merker 1\. Hodet verker,
2\. det er sent på natten 1\. jeg er full som katten.
2\. Se, min sønn 1\. Jeg er grønn
2\. hvor dagen gryr. 1\. Jeg vet hva det betyr.

1\. Du falske poet, nå rusler vi hjem
til hyblen med dynen og sengen.

2\. Ja, der har du rett, nu går vi til dem,
og enes i denne refrengen:

1., 2. Hva er vel ære og palass
og søte pikebarn en masse,
hva er vel dram og fulle glass
mot sengens fjærende madrass?

Kor: Hvor i verden du er
er det en du har kjær.
O, det er sengen, sengen, sengen, sengen, sengen,
sengen, sengen, sengen, sengen.
O, du min seng.

1\. Hvor i verden du er
er det en du har kjær.

Kor: O ja, det er sengen — — —

2\. Hvor i verden du er
er det en du har kjær.

Kor: :/: O, ja, det er sengen. :/:

Kor: Om du mistet hver venn
alltid en ble igjen.
O, det er sengen — — — osv.