menu

Domino

av Forfatterkollegiet


UKA-49

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

overskrift: Domino (UKA 1949)

Last ned visehefte (5,8 MB). [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1949_domino_program_ocr.pdf]Lydopptak (nyinnspillinger fra 1967): Drikkevise (Oppe i et juletre) [index.asp?lyd=Drikkevise (Oppe i et juletre)]Duett på Baklandet [index.asp?lyd=Duett på Baklandet]Kroverten [index.asp?lyd=Kroverten] (med Per Sjølie) Morgenvise [index.asp?lyd=Morgenvise] (med Berent A. Moe, Kjell Lund og Nils Haugstvedt) Talekoret (Brede seil) [index.asp?lyd=Talekoret (Brede seil)]Fra Vår egen lille verden [?vis=1910-85]: Domino (1949) [...] var viet gjøglergleden, sangergleden og skjønnheten, og var starten på en periode prega av det stabile, sosialdemokratiske samfunnet omkring - på samme måte som revyene i trettiåra var prega av uroen og de sosiale og politiske problemene. Det Domino tok med fra Fandango var forma: Mangelen på rød tråd, med viser og sketsjer som fulgte hverandre uten noen direkte sammenbinding. Fra Studenter i den gamle stad [index.asp?vis=SIT%201910-60]: Høsten 1949 kom revyen «Domino» som helt var viet gjøglergleden, sangergleden og skjønnhetsgleden. Der var vakre scener som samtidig var morsomme, farver, musikk, en klar reaksjon mot den overveldende begeistring for teknikkens vidunder som preget tiden, en reaksjon som skulle bli markant også i de efterfølgende revyer. Om det er forbausende eller naturlig at det er studenter ved de tekniske studier som reagerer slik, får stå hen. At studentene reagerte slik er under enhver omstendighet vel verd å legge merke til. Av de mange fortrinlige scener må nevnes «Gledens tivoli», hvor humøret boltret seg i frodige, fantasifulle parodier, scenen på Grønland med landets betagende nasjonalsang (melodi av Skrugard Fjordråk og tekst av Polarstjerne Isbjørnsen), men først og fremst Per Hjort Albertsens komposisjon «Duett på Bakklandet», eller skal vi si de trette studenters hymne til sengen efter en anstrengende kveld, med duett, arier og kor. Denne scene var musikalsk vakker og fremførelsen både sanglig og skuespillermessig helt fremragende. Revyen hadde den selsomste drikkevise som vel er sunget fra de tradisjonsrike planker. Første vers lyder slik: Oppe i et juletre satt en elg ifred tygget talglys til den ble veldig lei av det. Hvordan skal den komme ned skjønner ikke je´. Ikke bry deg, men gi tål, Talge!ysets skål! Det er virkelig en henrivende vise å synge til en Linjeaquavit. Bare forsøk!

Medvirkende
Forfatterkollegiet:
Nils Haugstvedt
Hans Kristiansen
H. P. Damm
Erik Fiske

Komponist:
Per Hjort Albertsen

Skuespillere:
Randi Kramer Johansen
Kjell Lund
Berent Andreas Moe

Revysjef:
Kjell Lund

Uspesifiserter:
Jan Bauk
Erik Langdalen

Bilder
Opptak
Numre