menu

Morgenvise

fra Domino (UKA-49)

![](uka/1949_domino.jpg)Nyinnspilling med Berent A. Moe, Kjell Lund og Nils
Haugstvedt fra 1967.

Sju mann i gata og plass for elefanten.
Vi er litt glade for vi kommer fra fest,
og glasset var fullt, så vi titta over kanten.
Nå går vi heimatt gjennom storm og blest.
Men dypt i sin seng sover piken på sitt øre
og faderen våkner av skrålet og røret,
men sovner igjen med en gang han får høre
at gutta er ute i fra N. T. H.