menu

Kroverten

fra Domino (UKA-49)

Nyinnspilling med Per Sjølie fra 1967.

Jeg husker så mangen en kveld fra før.
Jeg gjemmer på minner som aldri dør.
Jeg sto her og så på den glade kankang
og lyttet til ungdommens sorgløse sang.
Jeg sang den vel selv
fortumlet en kveld
med glasset på bordet og piken på fang.
Jeg sang den vel selv en gang.

Min tone er stilnet. Mitt hår er grått.
Jeg står og betrakter den vei jeg har gått.
Jeg står og ser ungdommen toge forbi.
Jeg minnes dens lykke og melankoli.
Jeg minnes en drøm,
så ung og så øm,
en tindrende jubel med vemodstreif i.
En drøm er mitt Tivoli.

Min vakreste drøm er den tid som var.
Og spør du om den, skal du straks få svar.
Men spør du om livsgleden ennu er til,
da er det mitt håp: den har bare gått vill.
Når kommer du, venn,
til jorden igjen
og muntrer oss tiden med sang og med spill
og nører den gamle ild?