menu

Randi Kramer Johansen

SIT


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1955
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1953Produksjonserfaringer

Koreograf i Krussedull (UKA-57)
Koreograf i Vau-de-ville (UKA-55)
Koreograf i Gustibus (UKA-53)
Regissør og skuespiller i Akk-a-mei (UKA-51)
Skuespiller i Domino (UKA-49)