menu

Hans Kristiansen

SIT


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1955
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1951Produksjonserfaringer

Forfatter i Krussedull (UKA-57)
Forfatter i Vau-de-ville (UKA-55)
Forfatter i Gustibus (UKA-53)
Forfatter i Akk-a-mei (UKA-51)
Forfatter i Domino (UKA-49)