menu

Regningsbudets vise

fra Rah-ta-tah (UKA-1921)

Nyinnspilling med Henrik Lassen Kiær fra 1967. «Tit» Kjær var teatersjef i
1921 og en av de sentrale aktørene på scenen.

For aa faa regningsbudcertifikat
maa man vær jækla smart
optræ voksent, det e klart
aldri gaa ind galt,
for da kan man korn ut saa altfor snart
aa helst me´ en sabla fart,
bakfra faar man et spark saa hart
at man bli sjang-sjang malt.
Men det værste e — aa faa rekti te´
bankinga saa fin — at dem sei: — «Korn ind».
E det en person — Vant te aa vær paa mo´n
gjør æ bare saa´n 1—2— (bank paa).

Æ renne aa trampe fra morra te kvel
har aldrig en time fri
aa æ faar kjætt for at folk har gjæld
som d´e skylla mi
at alt det som finnes har stege saa lideli
siden den gode ti,
men æ e akkurat like bli — samma ka folk kan si.
Men det værste e´ aa faa rekti te
bankinga saa fin — at dem sei: — «Kom ind».
Hos ein skibskaptein — slår æ det kjendte tegn
som di veit fra før — 2 glas (bank paa).

Kjæm æ paa vandring hos ein student
flire´n mæ næsten ut
aa hos ei pie som æ har kjendt
rækkes mæ ein trut
som ingen gut har nogensinde set forut
aa saa e æ kaput.
Reinsle dit bli aldri slut
hvis itj det bli forbutt.
Men det værste e — aa faa rekti te
bankinga saa fin — at dem sei — korn ind.
Hos ei peppermø — som bli gla aa rø
sei æ pinedø — tak for mæ — adjø