menu

Et annet sted

fra Krussedull (UKA-57)

![](uka/1957_krussedull.jpg)Nyinnspilling fra 1967 med Siri Nansen Jemtland m.
fl.

Hvis vi har skjønt hr. Platon rett
er alt som vi har undersøkt og sett
uvirkelig og bare dill
for livet er et skyggespill.

Ifølge Platons tankegang
er jeg som står og synger denne sang
et uttrykk for en slags idé
som er et ganske annet ste´.

Hr. Korsmo er professor her på NTH, heter det.
Men vi vet alle og enhver
at han er et helt annet ste´.

Så derfor kan vi lett forstå
at verden er så meningsløs og grå
når selve det: å være til
er helt verdiløst skyggespill.

Det rare med filosofi
er at såsnart et hjemmegjort geni
får skrellet all fornuften vekk
så blir det hele klart som blekk.

Vi mener da å kunne si
at man skal satse mere på esprit.
Ditt travle liv som jordisk trell
er likevel en bagatell.

Og er du sur en regnværsdag
så grip vår lille idé
Og du vil med et trylleslag
være et helt annet ste´.

Med denne form for dobbeltliv
får fremtiden et lystig perspektiv
når vår eksamensdag tar til
går vi med Platon ut på dill.