menu

Calypso

fra Krussedull (UKA-57)

![](uka/1957_krussedull.jpg)Nyinnspilling fra 1967.

Tanken går til den skjønne vår
da jeg sang i mannskoret Polyfon
til den turne da vi dro av sted
med lokaltog fra Trondhjems sentralstasjon

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan,
beste bass i Norges land.
Vi sang og lo så hele toget forstå
at vi var sangere på vei til Lundamo


Jeg satt ned i min togkupé
uten tankte for annet enn sangsuksess
men vis a vis bak en dagsavis
satt en pike det var noe særskilt ved.

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan ...


Sanger bror --- du vet sikker hvor
jeg til da kun levet for kor og sang.
Akk før vi dro over Skansen bro
var jeg fylt av elskov for første gang.

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan ...


Skulle jeg presentere meg
eller bare prate kjekt i vei?
Oh onde makt! Da min plan var lagt
gikk hun på toalettet for å sminke seg.

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan ...


Hun kom inn med sin ferskenskinn
og hun satte seg ned på plassen sin.
Vi var på Ler etter tre kvarter,
men jeg satt der stum på finalen min

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan ...


Toget stod på en ensom mo
og jeg glødet av heftig kjærlighet.
Min stemmes klang var som lerkesang
da jeg spurte henne hva stedet het.

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan ...


Da min tro fikk jeg se de sto
på et skilt at dette var Lundamo.
Jeg måtte da se og hoppe av
mens min elskov videre med toget dro.

Vi var 20 mann pluss´n Karl Johan ...