menu

Krussedull

fra Krussedull (UKA-57)

![](uka/1957_krussedull.jpg)Nyinnspilling fra 1967.

Vi har fått en gummimann
fyllt med vannstoff så han kan
leve på et høyt nivå
og sveve helt i det blå.
Tenker ikke alltid på
hva man må og ikke må.
Tenk om alle andre kunne det
så gøyalt det ble.

Den kolde fornuft
den har en duft
som kan gi oss vondt i magen.
Litt mer sympati
for fantasi
ville kanskje gjøre seg.
Ja, tenk om man ble
litt mer distre
— kunne drømme midt på dagen
og sveve til værs
sånn litt på tvers
av den slagne landevei.

Ding dang krussedulle
snurrige personer
Vi syns at de skulle
få en liten sang.
Alle de vi kjenner
— sure som sitroner —
skal få gummimenner
gratis i presang.

Nå må det bli tatt
opp til debatt
om det er så galt å gjøre
litt mer originalt
og unormalt,
— det som ikke helt går an.
Ja, tenk om man sa
no rart hver da´
kanskje hjalp det på humøret?
Så føler du trang
så si ding dang
som en voksen, modig mann.

Ding dang krusedulle
snurrige personer.
Vi syns at de skulle
få en liten sang.
Alle de vi kjenner
— sure som sitroner —
skal få gummimenner
gratis i presang.

En statsfunksjonær
med bare knær
burde ha den største gasje.
En ekspeditør
med godt humør
skulle æres med pensjon.
En gøyal poet
av kvalitet
må få gå med rød mustasje.
En proff som har skjegg
og legger egg
skulle få et pent diplom.

Ding dang krusedulle
snurrige personer.
Vi syns at de skulle
få en liten sang.
Alle de vi kjenner
— sure som sitroner —
skal få gummimenner
gratis i presang.