menu

MS Goddagen

fra Jarragakk (UKA-67)

Vis noter

Goddagen,
vi er skipsreder Hagen,
vi er ferdig for dagen
og er ute og går,
hm-hm.

Tonnasje
gir en klekkelig gasje,
mens vi bare går,
lala-lala-lala-
lala-lala-lala-la.

For penger
er hva landet vårt trenger,
selv om vi ikke lenger
er en slik garanti,
hm-hm.

Den gangen
hadde vi første rangen
i dets økonomi,
lala-lala-lala-
lala-lala-lala-la.

For skatten
gjør oss våkne om natten,
vi beholder ei katten
av profitten vi får,
hm-hm.

Kreditten
kunne reddet profitten,
det blir verre hvert år,
lala-lala-lala-
lala-lala-lala-la.

Se kronen
tæres av inflasjonen,
og glem ei progresjonen,
vi har snart spilt fallitt,
hm-hm.

«Vi deler»,
skriker staten og stjeler
det som bare var mitt,
lala-lala-lala-
lala-lala-lala-la.

De tider
det er krig og man lider,
de har og sine sider,
da er raten på topp,
hm-hm!

Konflikter
i vitale distrikter
får fortjenesten opp,
lala-lala-lala-
lala-lala-lala-la.

Vi aner
at som liberianer
kan vi utføre planer
som ei ellers vil gå,
hm-hm.

For staten
er jo rene piraten,
den vil aldri forstå,
lala-lala-lala-lala-
lala-lala-lala-
lala-lala-lala-lala-la!