menu

Jarragakk

av Forfatterkollegiet


UKA-67

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

overskrift: Jarragakk (UKA 1967)

Last ned visehefte [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1967_jarragakk_program_ocr.pdf] (4,8 MB) Fra Vår egen lille verden [?vis=1910-85]: Til Jarragakk henta [man] tilbake instruktøren fra 1959 og 1963, Erik Lassen. Resultatet ble ei verdig jubileumsmarkering, med ei blanding av politisk satire og harselas over «gullkvartetten» og andre av tidens fenomener. Med denne revyen forsøkte vi å starte en ny tradisjon. Forestillingen ble tatt med til Reitgjerdet som dengang var landets kriminalasyl. UKE-daljen skal forestille en ute-grill. Her hadde kulissesjefen misforstått og laget en traust familiegrill omtrent som på daljen til sangen «Tilbake til naturen». Denne grillen ble presentert på generalprøven, og ble omgående refusert av instruktøren som ville ha en futuristisk grill. Bestillingenpå UKE-daljen var imidlertid allerede sendt produsenten. Turné-daljen er den populære tegneseriefiguren til Regi: MAX . Reitgjerdemedaljen har logo fra Reitgjerdet. Tegneren av UKE-plakaten, Arvid Sveen,fikk mye kritikk fordi han brøt «den uskrevne regelen» om at plakaten skulle være usignert. Denne «regelen» var forøvrig ikke særlig gammel. Frem til og med 1945 var de fleste plakatene signert i det minste med initialer. Tegneren, som også vant plakatkonkurransen neste år (1969), kvitterte med å plassere bilde av både seg selv og kjæresten i collagen på denne plakaten. Det var også Arvid Sveen som illustrerte det meste av viseheftet. Dekknavnet påJarragakk var Garriball. Navnet ble funnet i en svensk revyvise som handlet om Galten Jarragack. Derved skulle myten om at UKE-navnet skal "ha minst tre betydninger" være effektivt avlivet. Instruktøren Erik Lassen var knallhard når det gjalt å stryke nummer. Ting som etter hans mening ikke fungerte, ble ubønnhørlig strøket. Et par dager før U-dag kom forfatterkollegiet med fire nye nummer som ble øvd inn i hui og hast, og store nye kulisser ble laget, og det ble lite eller ingen søvn.På U-dag formiddag, etter generalprøven, ble de samme nummerne strøket. Replikken: «oi, oi, hr. Stang» huskes spesielt av de som var med. TG 2010

Medvirkende
Regissør:
Erik Lassen

Forfatterkollegiet:
Hans Gunnar "Bill" Vangen
Kirsten Arge
Lasse Efskind
Njål Arge
Trond Skjefstad

Skuespillere:
Truls Gjestland
Trond Skjefstad
Torfinn Carlsen
Thor Hysing
Rigmor Markussen
Per Gustav Lindeberg
Nils Jacob Hansen
Marthe Gjestland
Kjersti Lie
Kari Storås
Johan Smith Meyer
Håkon Sandvik
Haavard Gjestland
Haakon Thaulow
Gunnar Kiberg
Fritz Nowacki
Ernst Johansen
Dag Myklebust
Barbro Lindeberg
Arnleif Øyehaug
Anne Lise Gustavsen

Rekvisitør:
Kjell Schibsted Knudsen

Repetitører:
Arve Herrem
Guri Haaland
Harald Reed
Tore Simonsen
Trond Toftevaag

Revysjef:
Håkon Sandvik

Bilder
Opptak
Numre