menu

Mari Færevåg

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 1996

Erfaringer

Rekvisittansvarlig i 1998
Kulissebygger i Det gode mennesket fra Sezuan (V1998)
Kulissebygger i Alt er sex (UKA 1997) (UKA-97)
Kulissebygger i For lukkede dører (1996)
Kulissebygger i Hamlet (1996)