menu

For lukkede dører

av Jean Paul Sartre


1996

Ukjent

Beskrivelse

Garcin, Inés og Estelle er fanget i helvete - sammen. Deres selvbilde, deres eksistens, avhenger av at de blir sett av de to andre. Det vil helst bli sett av den de tror vil danne seg det riktigste bildet av dem, -slik de selv ønsker å være. Hvordan de blir sett avhenger av deres handlinger. Kanskje vår ufrihet ligger i friheten til å velge vår handlinger.

Nora Evensen, instruktør

Medvirkende