menu

Kolbjørn Tunstrøm

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 1995

Gjengerfaringer

Kulissesjef i 1997

Produksjonserfaringer

Kulissesjef i Alt er sex (UKA-97)
Kulissebygger i For lukkede dører (1996)
Billettansvarlig i Hamlet (1996)
Forfatter i Slottet Ritardandora (UKA-95)