menu

Hamlet

av William Shakespeare


1996

Ukjent

Beskrivelse

«Hamlet» er en klassiker alle later til å kjenne. Ja, så godt kjenner man Hamlet at bare navnet kan frembringe et gjesp. Nåja, kjenner... I alle fall har man noen vage forestillinger om hodeskaller, gjenferd og en gal fyr som ikke er særlig sitatvennlig, med unntak av den forterpede oppsummeringen av livet som et spørsmål om «å være eller ikke være...»

Når SIT har valgt å plage deg med denne «Hamlet», gir vi deg muligheten til å ajourføre hukommelsen og kanskje bli kjent med ham på en ny måte. I vår utgave har vi valgt å kutte i Shakespeares blomstrende og omstendelige tekst, for å la situasjonene og handlingen stå klarere fram. Når skikkelsene står foran oss, avkledt sitt 1500-talls-språk, blir ett av stykkets gåter enda tydeligere: - Er Hamlet så ravende gal? Han sliter med moralske dilemmaer, sprikende lojaliteter, angst for konflikter, handlingslammelse med tanken på konsekvensene av sine valg. Han foretrekker i perioder galskapen som en fluktvei og et eksperiment, men bordet fanger.

«Hamlet» har en slående selvinnsikt, og man kan jo spekulere på hva den er verd. Han lever i en konstant unntaktstilstand, og det verste er: Dette virker foruroligende kjent. Riktignok er «Hamlet» en fiksjon og en klassiker, men støvet har ikke lagt seg over den.

Nina Valsø, dramaturg

Medvirkende