menu

Kristina Kjeldsberg

Pangsjonist, Skuespill


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1997


Tatt opp: 1994

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 1997

Produksjonserfaringer