menu

Jan Georg Henriksen

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2010

Gjengerfaringer

Rekvisittansvarlig i 2012
Kulissesjef i 2011

Produksjonserfaringer