menu

Per Olav Alvestad

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2002

Gjengerfaringer

Nestleder i 2003

Produksjonserfaringer

Skuespiller (seg selv) i Lundamo Motell – The Return (H2022)
Forfatter i SirkusSkatten Bussteater (UKA-05)
Skuespiller i A Clockwork Orange (H2004)
Skuespiller i Glasur (UKA-03)
Konferansier i ISFiT (ISFiT-03)
Skuespiller i Frokost i det grønne (V2003)
Skuespiller i Kjøkkenheisen (H2002)
Skuespiller i Tut & kjør (V2002)
Skuespiller i Skrubbsår (UKA-01)